Підручник Польська мова 9 клас Войцева 2017 (9-й рік навчання)

Підручник Польська мова 9 клас Войцева 2017 (9-й рік навчання) Назва: Польська мова 9 клас (9-й рік навчання) / Польский язык 9 класс (9-й год обучения)
Автор(и): Войцева О.А., Бучацька Т.Г.
Рік видання: 2017
Мова: Польська
Видавництво: Букрек
Кількість сторінок: 248
Формат: pdf

 

 

Підручник Польська мова 9 клас Войцева 2017
Учебник Польский язык 9 класс Войцева 2017

Зміст Підручника Польська мова 9 клас Войцева 2017

POWTÓRZENIE
TEMAT 1. Powtórzenie. Język i mowa. Kultura języka 4
ТEMAT 2. Życie społeczności szkolnej. Wypowiedzi ustne i pisemne 16
NAUKA O JĘZYKU. FONETYKA
TEMAT 3. W mojej rodzinie. Upodobnienia spółgłosek. Akcent wyrazowy. Wyrazy nieakcentowane. Akcent zdaniowy. Intonacja 30
SŁOWNICTWO. FRAZEOLOGIA
TEMAT 4. Jesień w literaturze polskiej. Archaizmy i neologizmy. Rodzaje neologizmów. Stare i nowe związki frazeologiczne. Nazwy osobowe. Nazwy miejscowe 52
ТEMAT 5. Filozofa i jej źródła. Wypowiedzi ustne i pisemne 67
SŁOWOTWÓRSTWO
ТEMAT 6. Dom dzieciństwa i młodości. Słowotwórstwo rzeczowników i przymiotników. Kategoria słowotwórcza a typ słowotwórczy 78
MORFOLOGIA
TEMAT 7. Turystyka górska. Osobliwości w odmianie rzeczowników. Rzeczowniki nieodmienne 98
TEMAT 8. Literatura w Polsce średniowiecznej. Przymiotnik. Stopniowanie przymiotników 115
TEMAT 9. Mityczna przeszłość. Zaimek. Podział zaimków, ich funkcje w zdaniu 127
ТEMAT 10. Zima w literaturze polskiej. Czasownik. Osobliwości w odmianie czasowników. Strona czynna i strona bierna czasownika. Imiesłowy przymiotnikowy i przysłówkowy 141
TEMAT 11. Tradycje świąteczne. Liczebnik, jego rodzaje. Przysłówek, jego rodzaje. Stopniowanie przysłówków 156
TEMAT 12. To nasz wiek XXI. Przyimek i wyrażenie przyimkowe. Spójnik. Funkcje partykuł i wykrzykników 172
TEMAT 13. Artysta i sztuka. Wypowiedzi ustne i pisemne 189
SKŁADNIA
TEMAT 14. Wiosna w literaturze polskiej. Wypowiedzenie i jego rodzaje. Części zdania. Zdanie współrzędnie i podrzędnie złożone 202
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
ТEMAT 15. Wolności, prawa i obowiązki człowieka. Pisownia nie z różnymi częściami mowy. Użycie wielkich liter 220
ТEMAT 16. Lato w literaturze polskiej. Znaki interpunkcyjne w zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie. Powtórzenie 232

Учебник Польский язык 9 класс Войцева 2017

Підручник Польська мова 9 клас Біленька-Свистович 2017 (5-й рік навчання)
Підручник Французька мова 9 клас Чумак 2017 (5-й рік навчання)