Підручник Географія 9 клас Гільберг 2017

Підручник Географія 9 клас Гільберг 2017Назва: Географія 9 клас / География 9 класс
Автор(и): Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.
Рік видання: 2017
Мова: Українська
Видавництво: Оріон
Кількість сторінок: 287
Формат: pdf

 

 

Підручник Географія 9 клас Гільберг 2017
Учебник География 9 класс Гильберг 2017

Анотація до Підручника Географія 9 клас Гільберг 2017

Підручник має чітку структуру; відображає новітні досягнення і тенденції в області вивчення економічної географії; об’ємний і складний матеріал адаптований з врахуванням вікових і пізнавальних можливостей учнів; містить звернення до пройденого матеріалу і досвіду учнів; перевірені посилання на інтернет-ресурси; матеріал укладено відповідно до основних положень оновленої навчальної програми; узгоджені терміни, поняття, назви з підручниками попередніх курів географії і суміжних предметів.

Зміст Підручника Географія 9 клас Гільберг 2017

ВСТУП
§ 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку країни 5
РОЗДІЛ І. Національна економіка та світове господарство
Тема 1. Національна економіка
§ 2. Національна економіка — складна господарська система 10
§ 3. Сектори національної економіки України та форми суспільної організації виробництва 16
§ 4. Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки 21
Тема 2. Світове господарство
§ 5. Сучасне світове господарство 24
§ 6. Економічні системи та їхні типи 29
§ 7. Просторова структура світового господарства 33
§ 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку 38
§ 9. Інтернаціоналізація світового господарства 41
РОЗДІЛ ІI. Первинний сектор економіки
Тема 1. Сільське та лісове господарство
§ 10. Сільське господарство та його складові 48
§ 11. Сільське господарство України. Рослинництво 54
§ 12. Тваринництво України 60
§ 13. Сільське господарство світу. Рослинництво 64
§ 14. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства 69
§ 15. Лісове господарство 73
Тема 2. Добувна промисловість
§ 16. Поширення мінеральних ресурсів у світі 78
§ 17. Видобування вугілля, нафти і природного газу 82
§ 18. Добувна промисловість України 88
§ 19. Видобування металічних руд 91
РОЗДІЛ ІII. Вторинний сектор господарства
Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
§ 20. Значення електроенергетики 102
§ 21. Електроенергетика України 109
§ 22. Електроенергетика світу 115
Тема 2. Металургійне виробництво
§ 23. Значення металургійного виробництва в економіці 123
§ 24. Кольорова металургія 130
§ 25. Виробництво чавуну, сталі, прокату та кольорових металів в Україні 135
§ 26. Металургійне виробництво світу 141
Тема 3. Хімічна промисловість. Виробництво деревини та паперу
§ 27. Хімічна промисловість та її значення 145
§ 28. Хімічна промисловість України 149
§ 29. Хімічна промисловість світу 153
§ 30. Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу 157
Тема 4. Виробництво машин та устаткування
§ 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні 163
§ 32. Машинобудування світу 171
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
§ 33. Легка промисловість 176
§ 34. Народні промисли в Україні 183
Тема 6. Виробництво харчових продуктів і напоїв
§ 35. Харчова промисловість в Україні 186
§ 36. Виробництво продуктів харчування у світі 195
РОЗДІЛ ІV. Третинний сектор господарства
Тема 1. Транспорт
§ 37. Транспорт та його роль у національній економіці 204
§ 38. Транспорт України 209
§ 39. Транспорт світу 217
Тема 2. Торгівля
§ 40. Торгівля як вид послуг 224
§ 41. Світовий ринок товарів і послуг 229
Тема 3. Туризм
§ 42. Туризм та його види. Туризм в Україні 233
§ 43. Міжнародний туризм 239
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
§ 44. Наукова й освітня діяльність 242
Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування
§ 45. Фінансові послуги 251
§ 46. Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності 256
РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства
§ 47. Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення 264
§ 48. Взаємозв’язок глобальних проблем людства 271
§ 49. Сталий розвиток — стратегія людства на XXI століття 275
Додатки 281

Учебник География 9 класс Гильберг 2017

Підручник Географія 9 клас Довгань 2017
Підручник Географія 9 клас Бойко 2017