Підручник Алгебра 9 клас Істер 2017

Підручник Алгебра 9 клас Істер 2017Назва: Алгебра 9 клас / Алгебра 9 класс
Автор(и): Істер О.С.
Рік видання: 2017
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Кількість сторінок: 264
Формат: pdf

 

 

Підручник Алгебра 9 клас Істер 2017
Учебник Алгебра 9 класс Истер 2017

Анотація до Підручника Алгебра 9 клас Істер 2017

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач. Після кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для повторення, нестандартні задачі та задачі на застосування математики в повсякденному житті.

Зміст Підручника Алгебра 9 клас Істер 2017

Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці! З
Шановні вчителі! 4
Шановні батьки! 4
Розділ 1. Нерівності
§ 1. Числові нерівності 5
§ 2. Основні властивості числових нерівностей 13
§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей 22
§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності 29
§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин 32
§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності 41
§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування 49
Завдання для перевірки знань до § 1-7 58
Вправи для повторення розділу 1 59
Фіскальна математика 66
Розділ 2. Квадратична функція
§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції 68
§ 9. Властивості функції 78
§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій 88
§ 11. Функція y = аx2 + bx + ca ≠ 0, її графік і властивості 98
Завдання для перевірки знань до § 8-11 110
§ 12. Квадратна нерівність 111
§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними 120
§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач 131
Завдання для перевірки знань до § 12-14 138
Вправи для повторення розділу 2 139
Розділ 3. Числові послідовності
§ 15. Числові послідовності 149
§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії 155
§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії 163
§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії 169
§ 19. Формула складних відсотків 78
§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії 181
Завдання для перевірки знань до § 15-20 189
Вправи для повторення розділу 3 190
Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики
§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку 195
§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події 201
§ 23. Класичне означення ймовірності 211
§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки 219
Завдання для перевірки знань до § 21-24 228
Вправи для повторення розділу 4 230
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 9 класу 235
Задачі підвищеної складності 236
Зразок варіанта атестаційної письмової роботи з математики 246
Відповіді та вказівки до вправ 248
Предметний покажчик 259

Учебник Алгебра 9 класс Истер 2017

Підручник Іспанська мова 8 клас Редько 2016
Підручник Алгебра 9 клас Мерзляк 2017