Підручник Алгебра 9 клас Бевз 2017

Підручник Алгебра 9 клас Бевз 2017Назва: Алгебра 9 клас / Алгебра 9 класс
Автор(и): Бевз Г.П., Бевз В.Г.
Рік видання: 2017
Мова: Українська
Видавництво: Освіта
Кількість сторінок: 271
Формат: pdf

 

 

Підручник Алгебра 9 клас Бевз 2017
Учебник Алгебра 9 класс Бевз 2017

Зміст Підручника Алгебра 9 клас Бевз 2017

Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!3Як працювати з підручником4

Розділ 1. НЕРІВНОСТІ

§ 1. Загальні відомості про нерівності8§ 2. Властивості числових нерівностей17§ 3. Подвійні нерівності24§ 4. Розв’язування нерівностей з однією змінною31§ 5. Об’єднання і переріз множин. Числові проміжки41§ 6. Системи нерівностей з однією змінною52§ 7. Доведення нерівностей60Завдання для самостійної роботи66Історичні відомості67Головне в розділі69З’ясовуємо досягнення Тестові завдання № 170Типові завдання до контрольної роботи № 171

Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

§ 8. Функції74§ 9. Властивості функцій85§ 10. Перетворення графіків функцій98§ 11. Квадратична функція109§ 12. Квадратні нерівності118§ 13. Системи рівнянь другого степеня126§ 14. Розв’язування задач складанням систем рівнянь136Завдання для самостійної роботи144Історичні відомості145Головне в розділі147З’ясовуємо досягнення Тестові завдання №2148Типові завдання до контрольної роботи № 2149

Розділ 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

§ 15. Послідовність152§ 16. Арифметична прогресія161§ 17. Геометрична прогресія171§ 18. Задачі на обчислення сум181Завдання для самостійної роботи190Історичні відомості191Головне в розділі1923’ясовуємо досягнення Тестові завдання № 3193Типові завдання до контрольної роботи № 3194

Розділ 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

§ 19. Основні правила комбінаторики196§ 20. Частота та ймовірність випадкової події202§ 21. Відомості про статистику211Історичні відомості218Головне в розділі219З’ясовуємо досягнення Тестові завдання №4220Типові завдання до контрольної роботи №4221

ДОДАТКИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ Навчальний проект № 1. Цікаві нерівності222Навчальний проект № 2. Функції навколо нас226Навчальний проект № 3. Застосування математики233ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ Числа та дії над ними239Подільність чисел. Відношення і пропорції240Цілі вирази240Раціональні вирази241Ірраціональні вирази242Рівняння та системи рівнянь242Задачі на складання рівнянь і систем рівнянь244Нерівності245Функції і графіки245Числові послідовності246ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ248ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ252ВІДОМОСТІ З ПОПЕРЕДНІХ КЛАСІВ255ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ262ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК268

Учебник Алгебра 9 класс Бевз 2017

Підручник Біологія 8 клас Рибалко 2016
Підручник Алгебра 9 клас Кравчук 2017