Підручник Фізика 9 клас Бар’яхтар 2017

Підручник Фізика 9 клас Бар’яхтар 2017Назва: Фізика 9 клас /  Физика 9 класс
Автор(и): Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.
Рік видання: 2017
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 272
Формат: pdf

 

 

Підручник Фізика 9 клас Бар’яхтар 2017
Учебник Физика 9 класс Барьяхтар 2017

Зміст Підручника Фізика 9 клас Бар’яхтар 2017

Передмова3

Розділ І. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле6§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі10§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика15§ 4. Сила Ампера19§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера24§ 6. Електромагніти та їх застосування28Лабораторна робота № 132§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець34§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм39Лабораторна робота № 245Підбиваємо підсумки розділу І48Завдання для самоперевірки до розділу І50Енциклопедична сторінка52Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень54

Розділ II. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла56§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення61§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало67Лабораторна робота № 373§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла75Лабораторна робота № 483§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори85§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи89§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи93Лабораторна робота № 599§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція100Підбиваємо підсумки розділу II104Завдання для самоперевірки до розділу II106Енциклопедична сторінка108Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень110

Розділ III. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі112§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук118Лабораторна робота № 6124§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі126§ 20. Шкала електромагнітних хвиль130§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація135Енциклопедична сторінка139Підбиваємо підсумки розділу III140Завдання для самоперевірки до розділу III142Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень144

Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи146§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання151§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів157§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри163§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор168§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики174Підбиваємо підсумки розділу IV178Завдання для самоперевірки до розділу IV180Енциклопедична сторінка182Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень184

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху186§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати192§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона199§ 31. Другий закон Ньютона203§ 32. Третій закон Ньютона206§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння209§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння215§ 35. Рух тіла під дією кількох сил221§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу226§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики231§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах235Лабораторна робота № 7241§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження243§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес250Енциклопедична сторінка255Підбиваємо підсумки розділу V256Завдання для самоперевірки до розділу V258Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень260Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії261Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць266Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки266Алфавітний покажчик268

Учебник Физика 9 класс Барьяхтар 2017

Підручник Геометрія 9 клас Єршова 2017
Учебник Физика 9 класс Барьяхтар 2017