Підручник фізика 8 клас Бар’яхтар 2016

Підручник фізика 8 клас Бар’яхтар 2016Назва: Фізика 8 клас / Физика 8 класс
Автор(и): Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О., Кірюхіна О.О.
Рік видання: 2016
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 240
Формат: pdf

 

 

Підручник фізика 8 клас Бар’яхтар 2016
Учебник Физика 8 класс Барьяхтар 2016

Анотація до Підручника фізика 8 клас Бар’яхтар 2016

Підручник забезпечує якісно високий рівень навчання без додаткового навантаження для вчителя, спрямований на використання отриманих знань у повсякденному житті та надає широкі можливості використання цифрових технологій в освітньому просторі завдяки наявності онлайн-тестування, та відеороликів, що унаочнюють фізичний дослід або процес. Він також успішно пройшов експериментальну перевірку в Національному центрі «Мала академія наук України»

Зміст Підручника фізика 8 клас Бар’яхтар 2016

Передмова3

Розділ I. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача§ 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання6§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури11§ 3. Внутрішня енергія16§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії19§ 5. Теплопровідність22§ 6. Конвекція26§ 7. Випромінювання30§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження33§ 9. Тепловий баланс37Лабораторна робота № 140Лабораторна робота № 241Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали44§ 11. Плавлення та кристалізація51§ 12. Питома теплота плавлення56§ 13. Випаровування та конденсація60§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення66§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника72§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна79§ 17. Деякі види теплових двигунів82§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів87Підбиваємо підсумки розділу I92Завдання для самоперевірки до розділу I94Енциклопедична сторінка98Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень100

Розділ II. Електричні явища. електричний струм

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія102§ 20. Електричне поле106§ 21. Механізм електризації. Електроскоп112§ 22. Закон Кулона119§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів123§ 24. Дії електричного струму127§ 25. Джерела електричного струму130§ 26. Електричне коло та його елементи135§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр141§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр146§ 29. Електричний опір. Закон Ома150§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати154Лабораторна робота № 3160§ 31. Послідовне з’єднання провідників162Лабораторна робота № 4168§ 32. Паралельне з’єднання провідників170Лабораторна робота № 5177Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах§ 33. Робота і потужність електричного струму179§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца186§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники190§ 36. Електричний струм у металах194§ 37. Електричний струм в електролітах198§ 38. Застосування електролізу204§ 39. Електричний струм у газах208§ 40. Види самостійних газових розрядів213Підбиваємо підсумки розділу II218Завдання для самоперевірки до розділу II220Енциклопедична сторінка234Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень226Етапи роботи над навчальним проектом227Додаток229Таблиця 1. Питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах229Таблиця 2. Температура плавлення і кристалізації деяких речовин229Таблиця 3. Питома теплота плавлення деяких речовин230Таблиця 4. Температура кипіння деяких речовин230Таблиця 5. Питома теплота пароутворення деяких речовин230Таблиця 6. Питома теплота згоряння деяких видів палива230Таблиця 7. Питомий електричний опір деяких речовин231Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти231Таблиця 9. Густина деяких речовин231Таблиця 10. Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць232Визначаємо абсолютну та відносну похибки результату вимірювання232Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки233Алфавітний покажчик237

Учебник Физика 8 класс Барьяхтар 2016

Підручник Фізика 8 клас Сиротюк 2016
Підручник Фізика 8 клас Шут 2016