Підручник Хімія 7 клас Ярошенко 2015

Підручник Хімія 7 клас Ярошенко 2015Назва: Хімія 7 клас / Химия 7 класс
Автор(и): Ярошенко О.Г.
Рік видання: 2015
Мова: Українська
Видавництво: Сиция
Кількість сторінок: 60
Формат: pdf

 

 

Підручник Хімія 7 клас Ярошенко 2015
Учебник Химия 7 класс Ярошенко 2015

Анотація до Підручника Хімія 7 клас Ярошенко 2015

Підручник має три великі розділи, які, у свою чергу, поділено на параграфи. Значну увагу в підручнику приділено формуванню у школярів навичок безпечного поводження з хімічними речовинами під час проведення практичних робіт.

Зміст Підручника Хімія 7 клас Ярошенко 2015

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії8§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом13§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами19§ 4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд24Практична робота № 125

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали30§ 6. Фізичні властивості речовин30§ 7. Як досліджують речовини40§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей45§ 9. Розділення неоднорідної суміші61Практична робота № 261§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент64§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів68§ 12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва61§ 13. Хімічні формули речовин65§ 14. Прості речовини. Метали й неметали, металічні й неметалічні елементи68§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин73§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині78§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю83§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю87§ 19. Фізичні та хімічні явища90§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ96Практична робота № 396

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

§ 21. Повітря, його склад і властивості100§ 22. Оксиген і кисень. Поширення Оксигену і кисню в природі105§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій109§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій112§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори117§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності122Практична робота №4124§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення125§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння129§ 29. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню134§ 30. Проблема чистого повітря138

ТЕМА 3. ВОДА

§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості144§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина148§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини163§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині167§ 36. Виготовлення розчину160§ 36. Взаємодія води з оксидами164§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі169§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення173

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ

178

ДОДАТОК І ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ

183

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

188

Учебник Химия 7 класс Ярошенко 2015

Підручник Хімія 7 клас Савчин 2015
Підручник Біологія 7 клас Остапченко 2015