Підручник Географія 7 клас Гільберг 2015

Підручник Географія 7 клас Гільберг 2015Назва: Географія 7 клас / География 7 класс
Автор(и): Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б.
Рік видання: 2015
Мова: Українська
Видавництво: Грамота
Кількість сторінок: 272
Формат: pdf

 

 

Підручник Географія 7 клас Гільберг, Паламарчук 2015
Учебник География 7 класс Гільберг, Паламарчук 2015

Анотація до Підручника Географія 7 клас Гільберг, Паламарчук 2015

У підручнику розкрито особливості природи нашої планети. Він формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови. Видання містить велику кількість кольорових фотографій, картосхем і малюнків, що поглиблює навички та вміння працювати з різними джерелами географічної інформації.

Зміст Підручника Географія 7 клас Гільберг, Паламарчук 2015

Від авторів 3
Вступ 4
§ 1. Що вивчає географія материків і океанів 4
§ 2. Джерела географічної інформації про материки й океани 7
Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів 11
Тема 1. Форма і рухи Землі 11
§ 3. Форма Землі 11
§ 4. Рухи Землі. Добове обертання Землі та його наслідки 13
Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси географічної оболонки 18
§ 5. Походження материків і океанів 18
§ 6. Тектонічні структури 21
Практична робота 1 23
§ 7. Клімат і кліматотвірні чинники 24
§ 8. Водні маси, їх властивості. Океанічні течії 29
§ 9. Кліматичні пояси й типи клімату Землі 33
§ 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність 37
Розділ II. Материки тропічних широт 40
Тема 1. Африка 40
§ 11. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка 41
Практична робота 2 43
Практична робота 3 43
§ 12. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини 44
Практична робота 3 (продовження) 46
§ 13. Загальні ознаки клімату 47
§ 14. Кліматичні пояси та типи клімату 50
Практична робота 4 53
§ 15. Води суходолу. Використання водних ресурсів 55
Практична робота 3 (продовження) 57
§ 16. Природні зони. Закономірності їх розміщення 58
§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти Світової природної спадщини 63
§ 18. Населення Африки. Держави 68
Практична робота 3 (продовження) 74
Тема 2. Південна Америка 76
§ 19. Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка 77
Практична робота 5 80
§ 20. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини 80
Практична робота 5 (продовження) 83
§ 21. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси та типи клімату 84
Практична робота 6 87
§ 22. Води суходолу 89
Практична робота 5 (продовження) 91
§ 23. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною 92
Практична робота 5 (продовження) 95
§ 24. Сучасні екологічні проблеми материка. Об’єкти Світової природної спадщини 96
§ 25. Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки 98
Практична робота 5 (продовження) 100
Тема 3. Австралія 102
§ 26. Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка 102
Практична робота 7 105
§ 27. Клімат. Води суходолу 106
Практична робота 7 (продовження) 110
§ 28. Унікальність рослинності та тваринного світу. Природні зони. Екологічні проблеми материка 110
Практична робота 7 (продовження) 112
§ 29. Населення Австралії. Україна й Австралія 113
Практична робота 7 (продовження) 115
Розділ III. Полярний материк планети 117
Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду 117
§ 30. Географічне положення Антарктиди. Дослідження материка 117
Практична робота 8 121
Тема 2. Природа материка 121
§ 31. Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка 121
Практична робота 8 (продовження) 124
Розділ IV. Материки Північної півкулі 126
Тема 1. Північна Америка 126
§ 32. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння материка 127
Практична робота 9 128
§ 33. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини 129
Практична робота 9 (продовження) 131
§ 34. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси й типи клімату 132
§ 35. Води суходолу 136
Практична робота 9 (продовження) 139
§ 36. Природні зони. Вертикальна поясність у горах 140
§ 37. Зміни природи материка людиною 143
§ 38. Населення. Держави материка 146
Практична робота 9 (продовження) 148
Тема 2. Євразія 150
§ 39. Географічне положення Євразії 150
Практична робота 10 153
§ 40. Дослідження та освоєння материка 154
§ 41. Тектонічна будова. Рельєф і роль внутрішніх сил у його формуванні 157
Практична робота 10 (продовження) 159
§ 42. Рельєф. Роль зовнішніх сил у його формуванні 160
§ 43. Корисні копалини Євразії 164
§ 44. Загальні ознаки клімату Євразії 166
§ 45. Кліматичні пояси та типи клімату 169
Практична робота 11 173
§ 46. Води суходолу. Річки басейнів Північного Льодовитого й Атлантичного океанів 175
§ 47. Річки басейнів Тихого й Індійського океанів, внутрішнього стоку. Озера 178
Практична робота 10 (продовження) 182
§ 48. Природні зони: арктичні пустелі, тундра й лісотундра 182
§ 49. Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи 185
§ 50. Напівпустелі й пустелі помірного поясу. Савани та вологі субекваторіальні й вологі екваторіальні ліси 189
Практична робота 10 (продовження) 194
§ 51. Зміни природи материка людиною. Природоохоронні території 195
§ 52. Населення Євразії 197
§ 53. Найбільші держави Європи й Азії. Зв’язки України з країнами Європи й Азії 201
Практична робота 10 (продовження) 204
Розділ V. Океани 206
Тема 1. Тихий океан 207
§54. Природа Тихого океану 207
Практична робота 12 211
§ 55. Острови в Тихому океані, їх походження 212
Практична робота 12 (продовження) 217
Тема 2. Атлантичний океан 218
§ 56. Природа Атлантичного океану 218
Практична робота 12 (продовження) 222
Тема 3. Індійський океан 223
§ 57. Природа Індійського океану 223
Практична робота 12 (продовження) 225
Тема 4. Північний Льодовитий океан 226
§ 58. Природа Північного Льодовитого океану 227
Практична робота 12 (продовження) 230
Розділ VI. Вилив людини на природу материків та океанів 232
Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів 232
§ 59. Природні ресурси материків та океанів 232
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів 239
§ 60. Забруднення навколишнього середовища 239
Короткий словник географічних термінів і понять 245
Додатки 248

Учебник География 7 класс Гільберг, Паламарчук 2015

Підручник Географія 7 клас Довгань 2015
Підручник Географія 7 клас Масляк 2015