Підручник Польська мова 6 клас Іванова 2014

Підручник Польська мова 6 клас Іванова 2014Назва: Польська мова 6 клас (польська мова навчання) / Польский язык 6 класс (польский язык обучения)
Автор(и): Іванова  М., Іванова-Хмєль Т.
Рік видання: 2014
Мова: Українська
Видавництво: Світ
Кількість сторінок: 240
Формат: pdf

 

 

Підручник Польська мова 6 клас Іванова
Учебник Польский язык 6 класс Иванова

Зміст Підручника Польська мова 6 клас Іванова

DROGI UŻYTKOWNIKU!
POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z KLAS MŁODSZYCH
§1. Części mowy
§2. Zdanie. Człony zdania. Zdanie pojedyncze i złożone. Wołacz
I. Kształcenie językowe. Zasadnicze warunki mówienia
§3. Słownictwo
II. Kształcenie językowe. Etykieta rozmowy
§4. Słownictwo ogólne i specjalne
§5. Słownictwo specjalne
§6. Dialektyzmy
§7. Wyrazy rodzime i obce
§8. Archaizmy i neologizmy
III. Kształcenie językowe. Styl kancelaryjno-urzędowy
§9. Frazeologizmy
IV. Kształcenie językowe. Style wypowiedzi
§10. Leksykografia
V. Kształcenie językowe. Dialog, monolog
SŁOWOTWÓRSTWO I ORTOGRAFIA
§11. Wyrazy podstawowe i pochodne
§12. Budowa wyrazów
§13. Tworzenie nowych wyrazów
VI. Kształcenie językowe. Tekst, jego budowa. Kompozycja tekstu
§14. Oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe w tematach słowotwórczych
VII. Kształcenie językowe. Opis
§15. Pisownia przedrostków
§16. Wyrazy złożone i skróty wyrazowe
VIII. Kształcenie językowe. Jak pisać streszczenie
CZĘŚCI MOWY. MORFOLOGIA
§17. Przymiotnik. Przymiotnik jako część mowy
§18. Pisownia końcówek przymiotników
§19. Przymiotniki jakościowe, relacyjne i dzierżawcze
§20. Stopniowanie przymiotników
§21. Tworzenie przymiotników. Pisownia najważniejszych przyrostków przymiotników
§22. Przymiotniki złożone i ich pisownia
§23. Pisownia nie z przymiotnikami
§24. Analiza gramatyczna przymiotnika
IX. Kształcenie językowe. Artykuł do gazetki
§25. Deklinacja przymiotnikowa rzeczowników
§26. Liczebnik, jego cechy gramatyczne, rola w zdaniu
§27. Budowa liczebników
§28. Odmiana i pisownia liczebników głównych
§29. Liczebniki zbiorowe
§30. Liczebniki ułamkowe
§31. Liczebniki porządkowe
§32. Liczebnik w zdaniu. Pisownia nie z liczebnikiem
X. Kształcenie językowe. Jak przygotować informacje na temat językowy
§33. Zaimek jako część mowy
§34. Podział znaczeniowy zaimków
§35. Zaimki osobowe
§36. Zaimek zwrotny
§37. Zaimki dzierżawcze i wskazujące
§38. Zaimki wskazujące. Odmiana zaimków ten, sam
§39. Zaimki pytające i względne
§40. Zaimki nieokreślone
§41. Pisownia zaimków
XI. Kształcenie językowe. Plan szczegółowy. Streszczenie tekstu
§42. Czasownik jako część mowy (powtórzenie)
§43. Czasowniki dokonane i niedokonane
§44. Czas przeszły czasowników
§45. Czas teraźniejszy i przyszły. Koniugacje
§46. Osobliwości w odmianie czasowników
XII. Kształcenie językowe. Rozmyślanie (rozważanie)
§47. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
§48. Strony czasownika
§49. Tryby czasownika
§50. Formy trybu przypuszczającego
§51. Tryb rozkazujący
XIII. Kształcenie językowe. Uczymy się notować
§52. Formy nieosobowe czasowników
§53. Pisownia nie z czasownikami
§54. Tworzenie czasowników
XIV. Kształcenie językowe. Opowiadanie (narracja)
§55. Powtórzenie na końcu roku szkolnego
XV. Kształcenie językowe. Przekazujemy treść tekstu w stylu naukowym
DYKTANDA

Підручник Польська мова 6 клас Войцева Бучацька 2014
Підручник Французька мова 6 клас Клименко 2014 (6-й рік навчання)