Підручник Польська мова 5 клас Іванова, Іванова-Хмєль 2013

Підручник Польська мова 5 клас Іванова, Іванова-Хмєль 2013Назва: Польська мова 5 клас / Польский язык 5 класс
Автор(и): Іванова М., Іванова-Хмєль Т.
Рік видання: 2013
Мова: Польська
Видавництво: Світ
Кількість сторінок: 224
Формат: pdf

 

 

Підручник Польська мова 5 клас Іванова, Іванова-Хмєль
Учебник Польский язык 5 класс Иванова, Иванова-Хмель

Зміст Підручника Польська мова 5 клас Іванова, Іванова-Хмєль

Spis treści
Wstęp…………………………………………………………………………………………….4
Kształcenie językowe. Ogólne wiadomości
o komunikacji językowej i języku…………………………………………………..5
§ 1. Tekst. Powtórzenie wiadomości o tekście ………………………………………..8
Powtórzenie …………………………………………………………………………….12
§ 2. Części mowy ……………………………………………………………………………..12
SKŁADNIA I INTERPUNKCJA………………………………………………………..28
§ 3. Zdanie. Połączenia wyrazowe. Główne i zależne wyrazy …………………28
§ 4. Wypowiedzenie. Zdanie. Równoważnik zdania……………………………….31
§ 5. Ogólne wiadomości o stylach……………………………………………………….37
§ 6. Rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi………………………………….40
Kształcenie językowe. Style tekstu………………………………………………………45
§ 7. Główne i drugorzędne człony zdania. Zdania rozwinięte
i nierozwinięte. Myślnik między podmiotem i orzeczeniem ……………..48
§ 8. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym……………………………………………60
§ 9. Zdania z jednorodnymi członami…………………………………………………..62
Kształcenie językowe. Komunikacja językowa. Typy wypowiedzi…………….66
§ 10. Wołacz…………………………………………………………………………………….69
§ 11. Zdania pojedyncze i złożone. Znaki przestankowe w zdaniu
złożonym …………………………………………………………………………………72
§ 12. Mowa niezależna. Znaki przestankowe w mowie niezależnej………….78
§ 13. Dialog ……………………………………………………………………………………..82
Kształcenie językowe. Opowiadanie na podstawie własnego
doświadczenia………………………………………………………………………….86
FONETYKA I ORTOGRAFIA ………………………………………………………….89
§ 14. Powstawanie dźwięków……………………………………………………………..89
Kształcenie językowe. Praca z brulionem …………………………………………….90
§ 15. Samogłoski i spółgłoski ……………………………………………………………..92
§ 16. Spółgłoski twarde i miękkie ………………………………………………………..94
Kształcenie językowe. Przekazanie treści tekstu o stylu naukowym…………96
§ 17. Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne………………………………………….97
§ 18. Głoski nosowe. Wymowa i pisownia…………………………………………..101
§ 19. Alfabet……………………………………………………………………………………107
Kształcenie językowe. Ustna odpowiedź na temat związany
z językiem ……………………………………………………………………………..108
§ 20. Sylaba. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu…………………………….110
§ 21. Akcent…………………………………………………………………………………… 111
Kształcenie językowe. Recenzja książki (opowiadania).
Recenzja (ustna) na odpowiedź koleżanki (kolegi)………………………115
§ 22. Zasady pisowni ó – u……………………………………………………………….118
§ 23. Pisownia rz – ż ……………………………………………………………………….124
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu z elementami opisu
przedmiotu …………………………………………………………………………….129
§ 24. Pisownia j – i…………………………………………………………………………..132
§ 25. Pisownia h – ch ………………………………………………………………………135
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu
o charakterze opowiadania z elementami opisu ………………………….137
SłowotwórSTWO …………………………………………………………………..139
§ 26. Budowa wyrazów i słowotwórstwo …………………………………………….139
§ 27. Rdzeń. Rodzina wyrazów…………………………………………………………141
§ 28. Przyrostek………………………………………………………………………………142
Kształcenie językowe. Budowa tekstu o charakterze rozważania.
Przekazanie treści opowiadania z elementami rozważania …………..144
§ 29. Przedrostek ……………………………………………………………………………145
§ 30. Wymiana głosek w rdzeniu……………………………………………………….147
Kształcenie językowe. Dokładny opis zwierzęcia…………………………………148
§ 30. Tworzenie wyrazów …………………………………………………………………150
§ 31. Pisownia przedrostków roz-, bez-, z-, s-, ś-…………………………………151
Kształcenie językowe. Opis przedmiotów w stylu naukowym
i artystycznym ………………………………………………………………………..155
§ 32. Pisownia przyrostków -cki, -dzki, -ski …………………………………………156
§ 33. Wyrazy złożone ………………………………………………………………………159
Słownictwo…………………………………………………………………………….160
§ 34. Znaczenie wyrazów…………………………………………………………………160
§ 35. Wyrazy jednoznaczne i wieloznaczne………………………………………..161
§ 36. Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów………………………………..163
§ 37. Homonimy ……………………………………………………………………………..165
§ 38. Synonimy……………………………………………………………………………….166
§ 39. Antonimy………………………………………………………………………………..167
Kształcenie językowe. Rozważanie na podstawie własnego
doświadczenia………………………………………………………………………..168
§ 40. Słowniki …………………………………………………………………………………170
MorfologiA. CZęśCI MOWY…………………………………………………..173
§ 41. Rzeczownik. Cechy gramatyczne rzeczownika……………………………173
§ 42. Rola rzeczownika w zdaniu. Wołacz ………………………………………….175
§ 43. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne. Rzeczowniki osobowe
i nieosobowe ………………………………………………………………………….177
§ 44. Imiona własne i pospolite …………………………………………………………181
§ 45. Użycie wielkiej litery…………………………………………………………………184
Kształcenie językowe. List. Jak napisać list? ………………………………………186
§ 46. Rodzaj rzeczowników………………………………………………………………188
§ 47. Liczba rzeczowników……………………………………………………………….190
§ 48. Rzeczownik w związku z przymiotnikiem ……………………………………191
Kształcenie językowe. Opowiadanie o wydarzeniu ………………………………194
§ 49. Odmiana rzeczowników……………………………………………………………196
§ 50. Ważniejsze osobliwości w odmianie rzeczowników ……………………..200
§ 51. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego
na -ja, -ia, -ea, -arnia, -ernia, -alnia, -elnia ………………………………….205
§ 52. Najważniejsze przyrostki rzeczowników……………………………………..208
§ 53. Pisownia rzeczowników zakończonych
na -un, -unka, -unek ………………………………………………………………..211
§ 54. Pisownia nie z rzeczownikiem…………………………………………………..212
ZbÓr dyktand………………………………………………………………………….214

Учебник Польский язык 5 класс Иванова, Иванова-Хмель

Підручник Польська мова 5 клас Біленька-Свистович 2013
Підручник Французька мова 5 клас Клименко 2013 (5-й рік навчання)