Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (стандарт, академічний рівень)

Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (стандарт, академічний рівень)Назва: Економіка 11 клас / Экономика 11 класс
Автор(и): Крупська Л., Тимченко І., Чорна Т.
Рік видання: 2011
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 191
Формат: pdf

 

 

Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (стандарт, академічний рівень)
Учебник Экономика 11 класс Крупская 2011 (стандарт, академический уровень)

Анотація до Підручника Економіка 11 клас Крупська 2011 (стандарт, академічний рівень)

Підручник складається з десяти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

Зміст Підручника Економіка 11 клас Крупська 2011 (стандарт, академічний рівень)

ТЕМА І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ
§ 1. Основна проблема економіки. Роль економічної науки 5
§ 2. Обмеженість виробничих ресурсів. Виробництво та продукт економічної діяльності 10
§ 3. Зміст економічного кругообігу 18
Практикум 23
ТЕМА II. РАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА ВИРОБНИКА
§ 4. Потреби споживача. Корисність споживчого блага та способи її оцінки 24
§ 5. Раціональний вибір споживача 31
§ 6. Виробничі можливості. Раціональний виробник 35
Практикум 41
ТЕМА III. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА ТА ГРОШІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЕКОНОМІКИ
§ 7. Принципи функціонування ринку. Роль конкуренції в організації ринкової економіки 43
§ 8. Ринковий попит і ринкова пропозиція 48
§ 9. Ринкова рівновага та її порушення 54
§ 10. Сутність, функції та види грошей 57
Практикум 63
ТЕМА IV. РИНКИ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
§ 11. Особливості ринку праці 64
§ 12. Ринок землі та земельна рента 69
§ 13. Специфіка ринку капіталів і ринку грошей 72
§ 14. Ринок інформації 77
Практикум 80
ТЕМА V. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
§ 15. Визначальні риси та види підприємницької діяльності. Функції підприємців 82
§ 16. Витрати, доходи та прибуток підприємства 91
§ 17. Способи досягнення мети підприємницької діяльності — максимізації прибутку 96
§ 18. Управління підприємством. Взаємозв’язки підприємств із фінансово-кредитними установами 101
Практикум 108
ТЕМА VI. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
§ 19. Виробничий потенціал національної економіки 110
§ 20. Сукупні доходи та сукупні витрати 113
§ 21. Валовий внутрішній продукт та його підрахунок 115
Практикум 122
ТЕМА VII. ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ
§ 22. Циклічні коливання та види циклів 124
§ 23. Безробіття й зайнятість трудових ресурсів 128
§ 24. Інфляція, її сутність, види та наслідки 135
Практикум 140
ТЕМА VIII. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
§ 25. Необхідність і цілі державного регулювання економіки 142
§ 26. Інструменти фінансового регулювання 148
§ 27. Грошово-кредитна політика 154
Практикум 158
ТЕМА IX. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ, РУХ КАПІТАЛУ МІЖ КРАЇНАМИ
§ 28. Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми 160
§ 29. Міжнародна валютна система. Формування валютного курсу 168
§ 30. Форми міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни 172
Практикум 176
ТЕМА X. ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
§ 31. Зміст глобалізації та її основні причини 178
§ 32. Основні проблеми глобалізації. Україна у світовому глобалізованому середовищі 181
Практикум 187
Предметний покажчик 189

Учебник Экономика 11 класс Крупская 2011 (стандарт, академический уровень)

Підручник Економіка 11 клас Радіонова 2012 (профільний рівень)
Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (профільний рівень)