Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (профільний рівень)

Назва: Економіка 11 клас / Экономика 11 класс
Автор(и): Крупська Л., Тимченко І., Чорна Т.
Рік видання: 2011
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 290
Формат: pdf

 

 

Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (профільний рівень)
Учебник Экономика 11 класс Крупская 2011 (профильный уровень)

Анотація до Підручника Економіка 11 клас Крупська 2011 (профільний рівень)

Підручник складається з 12 тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем. Крім того, підручник містить довідкову інформацію, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

Зміст Підручника Економіка 11 клас Крупська 2011 (профільний рівень)

Тема 1. Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

§ 1. Підприємництво як особливий вид діяльності. Функції підприємця5§ 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке. Підприємництво в інформаційній сфері9§ 3. Організаційні форми підприємств приватної власності в економічно розвинених країнах12§ 4. Види підприємств різних форм власності в Україні15§ 5. Види прибуткових та неприбуткових підприємств в Україні18§ 6. Роль малого та середнього бізнесу в сучасній економіці22Практикум25

Тема 2. Досягнення мети підприємницької діяльності

§ 7. Технологія і виробнича функція28§ 8. Сутність економічних витрат підприємства. Зв’язок доходів і витрат34§ 9. Виробничі витрати підприємства в короткостроковому періоді39§ 10. Визначення обсягу виробництва методом порівняння загального доходу та загальних витрат44§ 11. Визначення обсягу виробництва методом порівняння граничного доходу та граничних витрат49Практикум54

Тема 3. Організація діяльності підприємства

§ 12. Джерела фінансування діяльності підприємства57§ 13. Фінансова звітність підприємства. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства61§ 14. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства67§ 15. Мінімізація ризику в діяльності підприємства і страхування72Практикум76

Тема 4. Управління підприємством

§ 16. Управління підприємством: сутність, функції та моделі78§ 17. Бізнес-планування підприємницької діяльності83§ 18. Основи управління проектами86§ 19. Маркетингова діяльність підприємства90Практикум97

Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки

§ 20. Загальна рівновага національної економіки99§ 21. Сукупний попит і сукупна пропозиція102§ 22. Міжнародні принципи національних рахунків110§ 23. Валовий внутрішній продукт та його обчислення111§ 24. Національне споживання та національне заощадження119§ 25. Номінальний та реальний ВВП122§ 26. Циклічність як форма руху національної економіки124Практикум128

Тема 6. Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги

§ 27. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці131§ 28. Види безробіття та їх рівень134§ 29. Соціально-економічні наслідки безробіття та заходи його обмеження139§ 30. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку142§ 31. Види інфляції145§ 32. Наслідки інфляції та антиінфляційні заходи148§ 33. Зв’язок інфляції та безробіття151Практикум153

Тема 7. Роль уряду в регулюванні національної економіки

§ 34. Сутність та напрямки урядового регулювання економіки156§ 35. Види суспільних благ та роль уряду в їх створенні160§ 36. Зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні163§ 37. Уряд у системі економічного кругообігу та його невдачі166Практикум170

Тема 8. Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет

§ 38. Податкова система172§ 39. Видатки державного бюджету181§ 40. Балансування державного бюджету184§ 41. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти189Практикум195

Тема 9. Грошове регулювання економіки. Стійкість національних грошей

§ 42. Цілі та інструменти грошової політики уряду197§ 43. Попит на гроші та пропозиція грошей202§ 44. Роль Національного банку в регулюванні банківської системи країни207§ 45. Монетаристський підхід до грошового регулювання та урядова політика «дорогих» і «дешевих» грошей209§ 46. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей212Практикум214

Тема 10. Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

§ 47. Світове господарство: суть та основні етапи розвитку217§ 48. Форми міжнародних економічних відносин223§ 49. Глобалізація: об’єктивні причини та наслідки230Практикум236

Тема 11. Світова торгівля та міжнародна валютна система

§ 50. Міжнародна спеціалізація за принципами абсолютних та порівняльних переваг238§ 51. Сучасний стан світової торгівлі. Торговельний баланс країни244§ 52. Урядова політика лібералізації та протекціонізму248§ 53. Міжнародна валютна система253§ 54. Формування валютного курсу256Практикум259

Тема 12. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

§ 55. Міжнародне підприємництво та форми міжнародного руху капіталу262§ 56. Діяльність міжнародних організацій в забезпеченні міжнародного руху капіталів267§ 57. Платіжний баланс країни270Практикум275

Словник 277

Учебник Экономика 11 класс Крупская 2011 (профильный уровень)

Підручник Економіка 11 клас Крупська 2011 (стандарт, академічний рівень)
Учебник Экономика 11 класс Крупская 2011