Підручник Зарубіжна література 10 клас Паращич 2018 (рівень стандарту)

Підручник Зарубіжна література 10 клас Паращич 2018 (рівень стандарту)Назва: Зарубіжна література 10 клас нова програма / Зарубежная литература  10 класс новая программа
Автор(и): Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 160
Формат: pdf

 

 

Підручник Зарубіжна література 10 клас Паращич 2018 (рівень стандарту)
Учебник Зарубежная литература 10 класс Паращич 2018 (уровень стандарта)

Зміст Підручника Зарубіжна література 10 клас Паращич 2018 (рівень стандарту)

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Вступ. Оригінальна і перекладна література в сучасному світі . . . . . . . 8
Значення художньої літератури для людини
й людства XXI століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Оригінал і переклад: дві форми існування літературного твору . . . . . 10
Подорож перша. Золоті сторінки далеких епох. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Гомер — легендарний засновник європейської літератури,
автор епічних поем «Іліада» та «Одіссея» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Доба Відродження. Специфіка італійського Відродження,
його етапи, представники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Данте Аліґ’єрі — останній поет Середньовіччя,
перший поет Відродження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Англійське Відродження: характерні ознаки культури і літератури.
Вільям Шекспір — геній англійського Ренесансу . . . . . . . . . . . . . 35
Гамлет — європейський інтелігент, індивідуаліст,
носій ренесансних ідеалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Формуємо предметні та ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . 46
Підсумуємо знання з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Подорож друга. Проза й поезія пізнього романтизму
та переходу до реалізму XIX століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Особливості літератури романтизму
та внесок у її розвиток Е. Т. А. Гофмана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Протистояння митця та філістера — основний конфлікт повісті
Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер» . . . . . . 55
Поезія «чистого мистецтва»: представники, теми, образний світ . . . . 61
Особливості поетичного світу А. А. Фета . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці . . . . . . . . . 64
Особливості розвитку романтизму в американській літературі.
Місце Волта Вітмена в літературному процесі США . . . . . . . . . . . . 67
Формуємо предметні та ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . 74
Підсумуємо знання з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Подорож третя. Роман XIX століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ХІХ століття — Золота доба літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Роман як жанр літератури, його формування й провідні ознаки.
Французький роман та творчість Стендаля . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Стендаль (Марі-Анрі Бейль). Творчий шлях письменника,
його внесок у скарбницю психологічної прози XIX століття.
«Червоне і чорне»: поєднання соціально-політичного
й психологічного аспектів у романі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Конфлікт молодої людини та суспільства
в романі «Червоне і чорне» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Оскар Уайльд — представник раннього англійського модернізму.
«Портрет Доріана Ґрея»: історія створення, жанрова
й стильова своєрідність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Ґрея».
Система образів. Символіка роману . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі.
Традиції і новаторство О. Уайльда в жанрі роману . . . . . . . . . . . . 100
Підсумуємо знання з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Формуємо предметні та ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . 108
Подорож четверта. Перехід до модернізму.
Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Модернізм як літературно-мистецький напрям
кінця XIX — початку XX століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму . . . . . . . 118
Поль Верлен — король символізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Своєрідність творчого розвитку
Артюра РембоP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Підсумуємо знання з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Формуємо предметні та ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . 137
Подорож п’ята. Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. . . . . . . . . . . 139
Особливості «нової драми». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми».
«Синій птах» — світла лірична феєрія про вищі цінності
людського буття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Формуємо предметні та ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . 148
Подорож шоста. Сучасна література в юнацькому читанні . . . . . . . . . 150
Паоло Коельйо як представник постмодернізму:
особливості творчого методу та індивідуального стилю . . . . . . . . . . 151
Доля і призначення людини
в романі Паоло Коельйо «Алхімік» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Підсумуємо знання з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Формуємо предметні та ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . 159

Учебник Зарубежная литература 10 класс Паращич 2018 (уровень стандарта)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Історія : Україна і світ 10 клас Мудрий 2018 (інтегрований курс, рівень стандарту)
Підручник Зарубіжна література 10 клас Ніколенко 2018 (рівень стандарту)