Підручник Математика 10 клас Бевз 2018 (рівень стандарту)

Підручник Математика10 клас Бевз 2018 (рівень стандарту)Назва: Математика 10 клас (нова програма)/ Математика 10 класс (новая программа)
Автор(и): Бевз Г. П., Бевз В. Г.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Освіта
Кількість сторінок: 288
Формат: pdf

 

 

Підручник Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)  10 клас Бевз 2018 (рівень стандарту)
Учебник Математика (алгебра и геометрия) 10 клас Бевз 2018 (уровень стандарта)

Зміст Підручника Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)  10 клас Бевз 2018 (рівень стандарту)

РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ
§ 1. Числові функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 2. Властивості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Самостійна робота 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
§ 3. Корені n-го степеня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
§ 4. Степені з раціональними показниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§ 5. Степеневі функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Самостійна робота 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Творчі завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
РОЗДІЛ 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
§ 8. Основні тригонометричні формули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§ 9. Формули зведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
§ 12. Формули додавання та наслідки з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 13. Тригонометричні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Самостійна робота 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Творчі завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
РОЗДІЛ 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 14. Приріст аргументу і функції в точці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
§ 16. Диференціювання функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Самостійна робота 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
§ 18. Найбільші та найменші значення функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
§ 19. Похідна як швидкість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Самостійна робота 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Творчі завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ЗМІСТ
ЗМІСТ 287
РОЗДІЛ 4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 20. Основні поняття стереометрії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
§ 21. Аксіоми стереометрії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
§ 22. Наслідки з аксіом стереометрії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Самостійна робота 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
§ 23. Прямі у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
§ 24. Паралельне проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§ 25. Зображення фігур у стереометрії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
§ 26. Паралельність прямої і площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
§ 27. Паралельність площин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Самостійна робота 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
РОЗДІЛ 5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
§ 29. Перпендикулярність прямої і площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
§ 30. Перпендикуляр і похила до площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
§ 31. Перпендикулярні площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
§ 32. Відстані у просторі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
§ 33. Вимірювання кутів у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Самостійна робота 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
РОЗДІЛ 6. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ
§ 34. Координати у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
§ 35. Симетрія у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
§ 36. Вектори у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
§ 37. Застосування векторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Самостійна робота 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Творчі завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Відповіді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Учебник Математика (алгебра и геометрия) 10 клас Бевз 2018 (уровень стандарта)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Математика 10 клас Бурда 2018 (рівень стандарту)
Підручник Математика 10 клас Істер 2018 (рівень стандарту)