Підручник Хімія 10 клас Буринська 2010 (профільний рівень)

Підручник Хімія 10 клас Буринська 2010 (профільний рівень)Назва: Хімія 10 клас / Химия 10 класс
Автор(и): Буринська Н.М. , Депутат В.М. , Сударева Г.Ф. ,  Чайченко Н.Н.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво: Педагогічна думка
Кількість сторінок: 352
Формат: pdf

 

 

Підручник Хімія 10 клас Буринська 2010
Учебник Химия 10 класс Буринская 2010

Анотація до Підручника  Хімія 10 клас Буринська 2010

Підручник розрахований на учнів 10 класу, які обрали майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, тобто певний хімічний профіль – біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо. Курс хімії починається з повторення основних теоретичних питань, що вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг – збільшується. Особлива увага приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук.

Зміст Підручника  Хімія 10 клас Буринська 2010

Передмова6Як користуватися підручником7Правила поведінки в кабінеті хімії8Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії9

РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи

§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук12Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук17§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями18§ 3. Сучасні уявлення про будову атома21§ 4. Будова електронних оболонок атомів24§ 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома28§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів30§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома34§ 8. Хімічний зв’язок37§ 9. Кристалічні ґратки41§ 10. Валентність і ступінь окиснення44§ 11. Окисно-відновні реакції47§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин50§ 13. Кількісний склад розчинів53Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації56§ 14. Гідроліз солей56§ 15. Хімічна рівновага60

РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки

Гідроген. Водень64§ 16. Гідроген64§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування66§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування69Практична робота 3. Відновні властивості водню73Хімічні елементи VIIА групи74§ 19. Загальна характеристика75§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування79§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування82§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди86Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти91§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку92§ 24. Фтор. Бром. Йод96Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів»101Хімічні елементи VIA групи (халькогени)102§ 25. Загальна характеристика102§ 26. Кисень. Озон107§ 27. Сірка112§ 28. Сірководень. Сульфіди117§ 29. Сполуки Сульфуру(ІV)122§ 30. Сполуки Сульфуру(VІ)127Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру»135Хімічні елементи VA групи136§ 31. Загальна характеристика137§ 32. Азот140§ 33. Амоніак143Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним148§ 34. Солі амонію149§ 35. Обчислення виходу продукту152§ 36. Оксиди Нітрогену155§ 37. Нітратна кислота158§ 38. Нітрити та нітрати163§ 39. Колообіг Нітрогену в природі166§ 40. Фосфор169§ 41. Сполуки Фосфору173§ 42. Колообіг Фосфору в природі178§ 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива180Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив185Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»187Хімічні елементи IVА групи188§ 44. Загальна характеристика188§ 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція193§ 46. Хімічні властивості вуглецю199§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій202§ 48. Оксиди Карбону205§ 49. Карбонатна кислота та її солі211Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів215§ 50. Колообіг Карбону в природі216§ 51. Силіцій220§ 52. Сполуки Силіцію(IV)223§ 53. Силікатні матеріали227

РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки

§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів232§ 55. Метали — прості речовини235§ 56. Хімічні властивості металів239§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом245§ 58. Загальні способи добування металів248§ 59. Електроліз251§ 60. Корозія металів256Хімічні елементи ІА — ІІІА груп262§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи262§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій266§ 63. Сполуки Натрію і Калію270§ 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші273§ 65. Загальна характеристика хімічних елементів IIA групи277§ 66. Магній і Кальцій281§ 67. Сполуки Магнію і Кальцію285§ 68. Твердість води та способи її усунення290§ 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина293§ 70. Сполуки Алюмінію298Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп301Практична робота 12. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — ІІІА груп періодичної системи Д. І. Менделєєва»302§ 71. Ферум303§ 72. Залізо306§ 73. Сполуки Феруму309Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»316

РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин

§ 74. Загальні наукові принципи хімічного виробництва318§ 75. Виробництво сульфатної кислоти321§ 76. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі326§ 77. Промисловий синтез амоніаку328§ 78. Сплави331§ 79. Доменний процес виробництва чавуну333§ 80. Способи виробництва сталі336§ 81. 3 історії розвитку чорної металургії в Україні. Металургія й охорона довкілля340Відповіді342Тлумачний словничок348Предметний покажчик350

Учебник Химия 10 класс Буринская 2010

Підручник Фізика 10 клас Засєкіна 2010 (профільний рівень)
Підручник Хімія 10 клас Ярошенко 2010 (стандарт, академічний рівень)