Підручник Геометрія 10 клас Мерзляк 2018 (профільний рівень)

Підручник Геометрія 10 клас Мерзляк 2018 (профільний рівень)Назва: Геометрія 10 клас (нова програма)/ Геометрия 10 класс (новая программа)
Автор(и): Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Гімназія
Кількість сторінок: 240
Формат: pdf

 

Підручник Геометрія 10 клас Мерзляк 2018 (профільний рівень)
Учебник Геометрия 10 класс Мерзляк 2018 (профильный уровень)

Зміст Підручника Геометрія 10 клас Мерзляк 2018 (профільний рівень)

Від авторів  ………………………………………………………………..3
Умовні позначення  ………………………………………………………6
§ 1. Вступ до стереометрії ……………………………………………7
1.  Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії  …..8
2.  Наслідки з аксіом стереометрії ……………………………15
● Про аксіоми   ………………………………………………..19
3.  Просторові фігури. Початкові відомості
про многогранники  ………………………………………….21
● Метод перерізів  …………………………………………….33
Головне в параграфі 1 ………………………………………………….38
§ 2. паралельність у просторі ……………………………………..39
4.  Взаємне розміщення двох прямих у просторі ………….40
5.  Паралельність прямої та площини ……………………….48
6.  Паралельність площин  ……………………………………..59
7.  Перетворення фігур у просторі.
Паралельне проектування ………………………………….68
● Спроектуємо на площину   ………………………………..80
Головне в параграфі 2 ………………………………………………….86
§ 3. перпендикулярність у просторі …………………………….88
8.  Кут між прямими в просторі ………………………………89
9.  Перпендикулярність прямої та площини ……………….94
10.  Перпендикуляр і похила …………………………………. 105
11.  Теорема про три перпендикуляри  ……………………… 113
12.  Кут між прямою та площиною  …………………………. 118
Зміст 239
13.  Двогранний кут. Кут між площинами ………………… 124
14.  Перпендикулярні площини ……………………………… 134
15.  Площа ортогональної проекції многокутника ……….. 141
● «Стереометричне» розміщення двох прямих   ……… 145
● Україна має таланти!  …………………………………… 149
Головне в параграфі 3 ……………………………………………….. 150
§ 4. координати та вектори в просторі  ……………………… 153
16.  Декартові координати точки в просторі ………………. 154
17.  Вектори в просторі ………………………………………… 161
18.  Додавання і віднімання векторів  ………………………. 168
19.  Множення вектора на число. Гомотетія ………………. 174
20.  Скалярний добуток векторів …………………………….. 183
21.  Геометричне місце точок простору.
Рівняння сфери  ……………………………………………. 190
22.  Рівняння площини ………………………………………… 196
● Чотиривимірний куб   …………………………………… 201
Головне в параграфі 4 ……………………………………………….. 205
23.  Вправи для повторення курсу геометрії 10 класу  ….. 207
Дружимо з комп’ютером ……………………………………………. 219
Відповіді та вказівки до вправ ……………………………………. 225
Предметний покажчик ……………………………………………… 235

Учебник Геометрия 10 класс Мерзляк 2018 (профильный уровень)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Математика 10 клас Нелін 2018 (рівень стандарту)
Підручник Геометрія 10 клас Мерзляк 2018 (поглиблене вивчення)