Підручник Геометрія 10 клас Істер 2018 (профільний рівень)

Підручник Геометрія 10 клас Істер 2018 (профільний рівень)Назва: Геометрія 10 клас (нова програма)/ Геометрия 10 класс (новая программа)
Автор(и): Істер О.С., Єргіна О.В.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Кількість сторінок: 368
Формат: pdf

 

 

Підручник Геометрія 10 клас Істер 2018 (профільний рівень)
Учебник Геометрия 10 класс Истер 2018 (профильный уровень)

Зміст Підручника Геометрія 10 клас Істер 2018 (профільний рівень)

Шановні десятикласниці та десятикласники! ………………..З
Шановні вчительки та вчителі! ……………………………………..4
Розділ 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ
§ 1. Основні поняття стереометрії. Аксіоми
стереометрії та наслідки з них ………………………………………….6
§ 2. Початкові уявлення про многогранники.
Найпростіші задачі на побудову перерізів методом
слідів ………………………………………………………………………………21
Домашня самостійна робота № 1 …………………………………36
Завдання для перевірки знань до §§ 1-2 ……………………….. 37
Вправи для повторення розділу 1 ………………………………….. 38
Розділ 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН
У ПРОСТОРІ
§ 3. Взаємне розміщення прямих у просторі ………………….. 43
§ 4. Взаємне розміщення прямої і площини
у просторі. Ознака паралельності прямої і площ ини……….59
Домашня самостійна робота № 2 …………………………………71
Завдання для перевірки знань до §§ 3-4 ………………………….73
§ 5. Розміщення двох площин у просторі. Ознаки
та властивості паралельних площин ………………………………..75
§ 6. Паралельне проекціювання, його властивості.
Зображення фігур у стереометрії ……………………………………..89
§ 7. Побудова перерізів многогранників ………………………. 105
Домашня самостійна робота № 3 ……………………………….122
Завдання для перевірки знань до §§ 5 -7 ……………………… 124
Вправи для повторення розділу 2 …………………………………..125
Розділ 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ
І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 8. Перпендикулярність прямих у просторі.
Перпендикулярність прямої і площини ………………………….136
§ 9. Перпендикуляр і похила. Теорема про три
перпендикуляри ………………………………………………………….. 150
Домашня самостійна робота № 4 ……………………………….. 166
Завдання для перевірки знань до §§ 8-9 ………………………167
§ 10. Двогранний кут. Перпендикулярність площин …… 168
§11. Відстані у просторі ………………………………………………. 180
§ 12. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне
проекціювання ……………………………………………………………… 202
Домашня самостійна робота № 5 ……………………………….. 223
Завдання для перевірки знань до §§ 10-12 …………………….224
Вправи для повторення розділу 3 …………………………………..226
Українці у світі …………………………………………………………….235
364
Розділ 4. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ
§ 13. Прямокутні координати у просторі ………………………237
§ 14. Вектори у просторі. Дії над векторами …………………251
§ 15. Координати вектора. Дії над векторами,
що задані координатами ……………………………………………….. 269
Домашня самостійна робота № 6 ………………………………..280
Завдання для перевірки знань до §§ 13-15 ………………….. 282
Українці у світі …………………………………………………………….283
§ 16. Скалярний добуток векторів ………………………………… 284
§17. Найпростіші геометричні місця точок
у просторі. Рівняння площини і сфери…………………………..293
§ 18. Координатний і векторний методи
розв’язування задач ……………………………………………………….309
§ 19. Перетворення у просторі………………………………………..321
Домашня самостійна робота № 7 ………………………………..332
Завдання для перевірки знань до §§ 16-19 ………………….. 334
Вправи для повторення розділу 4 …………………………………..334
Відповіді та вказівки до задач і вправ…………………………..345
Предметний покажчик …………………………………………………..361

Учебник Геометрия 10 класс Истер 2018 (профильный уровень)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Алгебра 10 клас Нелін 2018 (профільний рівень)
Підручник Геометрія 10 клас Бевз 2018 (профільний рівень)