Підручник Фізика 10 клас Коршак 2010 (рівень стандарту)

Підручник Фізика 10 клас Коршак 2010 (рівень стандарту)Назва: Фізика 10 клас / Физика 10 класс
Автор(и): Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Кількість сторінок: 190
Формат: pdf

 

 

Підручник Фізика 10 клас Коршак 2010
Учебник Физика 10 класс Коршак 2010

Анотація до Підручника Фізика 10 клас Коршак 2010

Підручник з Фізики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту. Фізика – це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності природничо-наукової картини світу. Тому фізика вважається світоглядною наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнонауковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Зміст Підручника Фізика 10 клас Коршак 2010

Дорогий друже!
Вступ. Навіщо і як вивчати фізику
Фізичні величини. Одиниці фізичних величин
Вимірювання. Похибки вимірювання
Математика – мова фізики
Наближені обчислення

Розділ 1. Кінематика

§1. Механічний рух. Траєкторія руху
§2. Шлях і переміщення
§3. Рівномірний прямолінійний рух
§4. Як розв’язувати задачі кінематики
§5. Графіки рівномірного прямолінійного руху
§6. Приклади розв’язування задач
§7. Відносність руху. Закон додавання швидкостей
§8. Рівноприскорений рух. Прискорення
§9. Приклади розв’язування задач
Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
§10. Графіки рівноприскореного руху
§11. Приклади розв’язування задач
§12. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння
§13. Приклади розв’язування задач
§14. Рух точки по колу
Головне в розділі 1

Розділ 2. Динаміка

§15. Перший закон механіки Ньютона. Інерціальні системи відліку
§16. Сила. Додавання сил. Маса
§17. Другий закон механіки Ньютона
§18. Третій закон механіки Ньютона
§19. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння
Лабораторна робота 2. Вимірювання сил
§20. Сила пружності
§21. Сила тертя
§22. Як розв’язувати задачі динаміки
§23. Основи статики. Рівновага важеля
§24. Умови рівноваги тіл. Стійка і нестійка рівновага
§25. Приклади розв’язування задач на рівновагу важеля
Лабораторна робота Л? 3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
§26. Центр тяжіння (центр мас)
§27. Закони збереження в механіці. Замкнута система
§28. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
§29. Реактивний рух
§30. Освоєння космосу
§31. Механічна робота і потужність
§32. Кінетична енергія
§33. Потенціальна енергія
§34. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла .
§35. Закон збереження механічної енергії
Головне в розділі 2

Розділ 3. Релятивістська механіка

§36. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі
§37. Відносність одночасності подій
§38. Взаємозв’язок маси і енергії
Головне в розділі 3
Молекулярна фізика і термодинаміка

Розділ 4. Властивості газів, рідин, твердих тіл

§39. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
§40. Маса молекул. Кількість речовини
§41. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії
§42. Закон Бойля-Маріотта
Лабораторна робота № 4. Дослідження ізотермічного процесу
§43. Закон Гей-Люссака
§44. Абсолютна шкала температур
§45. Рівняння стану ідеального газу. Закон Шарля
§46. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
§47. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара
§48. Вологість повітря. Точка роси
Лабораторна робота № 5. Вимірювання відносної вологості повітря
§49. Поверхневий натяг рідин. Капілярні явища
§50. Будова і властивості твердих тіл
§51. Полімери
Головне в розділі 4

Розділ 5. Основи термодинаміки

§52. Термодинамічні системи і макропараметри стану речовини
§53. Внутрішня енергія тіла
§54. Робота газу
§55. Перший закон термодинаміки
§56. Теплові двигуни
Головне в розділі 5
Відповіді до вправ
Алфавітний покажчик

Учебник Физика 10 класс Коршак 2010

Підручник Геометрія 10 клас Бурда 2010 (академічний рівень)
Підручник Фізика 10 клас Бар’яхтар 2010 (академічний рівень)