Підручник Біологія і екологія 10 клас Андерсон 2018 (рівень стандарту)

Підручник Біологія і екологія 10 клас Андерсон 2018 (рівень стандарту)Назва: Біологія і екологія 10 клас (нова програма) / Биология и екология 10 класс (новая программа)
Автор(и): Андерсон О.А., Чернінський о. А, Вихренко М.А.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Школяр
Кількість сторінок: 216
Формат: pdf

 

 

Підручник Біологія і екологія 10 клас Андерсон 2018 (рівень стандарту)
Учебник Биология и экология 10 класс Андерсон  2018 (уровень стандарта)

Зміст Підручника Біологія і екологія 10 клас Андерсон 2018 (рівень стандарту)

Шановні десятикласники та десятикласниці!…………………………………………. 3

Вступ.

 • 1 Біологія та екологія як науки…………………………………………………………….. 5
 • 2 Фундаментальні властивості живого………………………………………………….. 9
 • 3 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства……………………………. 13

Тема 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ……………………………………………………………. 17

З історії відкриттів……………………………………………………………………………… 18

 • 4 Систематика – наука про різноманітність організмів……………………….. 19
 • 5 Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції……………………….. 23
 • 6 Віруси та їхня біологічна роль………………………………………………………….. 27
 • 7 Пріони та віроїди……………………………………………………………………………… 31
 • 8 Прокаріоти – найдавніші організми на планеті………………………………… 33
 • 9 Різноманітність прокаріотичних організмів…………………………………….. 37
 • 10 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів…………………… 41
 • 11 Одноклітинні еукаріоти………………………………………………………………….. 43
 • 12 Біорізноманіття рослин………………………………………………………………….. 47
 • 13 Біорізноманіття тварин………………………………………………………………….. 51
 • 14 Біорізноманіття грибів…………………………………………………………………… 55

Лабораторна робота. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу     57

Проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями…………. 58

Індивідуальні завдання.«Відкриття нових видів в Індокитаї»,

«Ліси України»……………………………………………………………………………………. 59,60

Самоконтроль рівня навчальних досягнень.«Вступ. Біорізноманіття»…………… 61

Тема 2. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ…………….. 63

З історії відкриттів……………………………………………………………………………… 64

 • 15 Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем 65
 • 16 Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних та гетеротрофних організмів……………………………………………………………………………………………… 67
 • 17 Вуглеводи та ліпіди…………………………………………………………………………….. 71
 • 18 Білки, їхня біологічна роль…………………………………………………………….. 75
 • 19 Ферменти та їхня біологічна роль…………………………………………………… 79
 • 20 Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. АТФ…………………………… 83
 • 21 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин……………………………………………… 87
 • 22 Структури клітини та метаболізм……………………………………………………. 91
 • 23 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму…………………………….. 95
 • 24 Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин……… 97

Практична робота. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини 100

 • 25 Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров’я людини………………………………………………………………………………………………… 101
 • 26 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини………………………………………………………………………………… 105
 • 27 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму організму людини 107

Індивідуальні завдання. «Еритроцити та АТФ-аза»,

«Кисень і висота»…………………………………………………………………………….. 109,110

 

Право на поширення електронної версії мають МОН України та ІМЗО 215

Самоконтроль рівня навчальних досягнень.

«Обмін речовин та перетворення енергії»……………………………………………………. 111

Тема 3. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ……………………………………………… 113

З історії відкриттів……………………………………………………………………………. 114

 • 28 Генетика як наука…………………………………………………………………………. 115
 • 29 Зберігання генетичної інформації в клітинах……………………………….. 117
 • 30 Передавання генетичної інформації з покоління в покоління……….. 121
 • 31 Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК… 123
 • 32 Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак 125
 • 33 Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем………… 129
 • 34 Неменделівське успадкування ознак……………………………………………… 135
 • 35 Зчеплене успадкування ознак……………………………………………………….. 141
 • 36 Цитоплазматична спадковість………………………………………………………. 147
 • 37 Поняття про мінливість. Спадкова мінливість………………………………. 149
 • 38 Модифікаційна мінливість……………………………………………………………. 155

Лабораторна робота. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.. 156

 • 39 Регуляція активності генів……………………………………………………………. 157
 • 40 Популяційна генетика………………………………………………………………….. 161
 • 41 Генетична варіабельність людини…………………………………………………. 163
 • 42 Еволюція геному людини……………………………………………………………… 165
 • 43 Медична генетика…………………………………………………………………………….. 167

Практична робота. Розв’язування генетичних задач…………………………………. 173

Проект………………………………………………………………………………………………….. 174

Індивідуальні завдання. «Хвороба Дауна», «Аутофагія»…………………… 175,176

Самоконтроль рівня навчальних досягнень.

«Спадковість та мінливість»……………………………………………………………………. 177

Тема 4. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК……………………………………….. 179

З історії відкриттів……………………………………………………………………………. 180

 • 44 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 181
 • 45 Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин………………………………………. 183
 • 46 Статеві клітини й запліднення……………………………………………………… 187

Лабораторна робота. Будова статевих клітин…………………………………………. 188

 • 47 Особливості репродукції людини…………………………………………………… 189
 • 48 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини……. 191
 • 49 Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції……………………. 193

Лабораторна робота.  Вивчення етапів ембріогенезу……………………………………. 196

 • 50 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів………………………………………………………………………………………………… 197
 • 51 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання…………………………. 201
 • 52 Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини……………………… 205

Індивідуальні завдання. «Теломери», «Фактори росту»……………………. 207,208

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Репродукція та розвиток»……….. 209

Предметний покажчик……………………………………………………………………………. 211

Список додаткових джерел інформації, використаних при створенні підручника  213

Учебник Биология и экология 10 класс Андерсон  2018 (уровень стандарта)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Німецька мова 5 клас Сотникова 2018 (5-й рік навчання)
Підручник Математика 5 клас Тарасенкова 2018