Підручник Біологія 10 клас Тагліна 2010 (стандарт, академічний рівень)

Підручник Біологія 10 клас Тагліна 2010 (стандарт, академічний рівень)Назва: Біологія 10 клас / Биология 10 класс
Автор(и): Тагліна О. В.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 256
Формат: pdf

 

 

Підручник Біологія 10 клас Тагліна 2010
Учебник Биология 10 класс Таглина 2010

Анотація до Підручника Біологія 10 клас Тагліна 2010

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, лабораторні і практичні роботи, передбачені чинною програмою (рівень стандарту й академічний рівень). Для закріплення матеріалу запропоновано різнорівневі завдання, для перевірки знань — тестові завдання. Кольорові ілюстрації, сучасне оформлення сприятимуть ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

Зміст Підручника Біологія 10 клас Тагліна 2010

ВСТУП4§ 1. Значення біологічної науки в житті людини й суспільства4Енциклопедичні сторінки8§ 2. Сучасне визначення поняття «життя». Основні властивості живого16§ 3. Рівні організації живої матерії. Методи біологічних досліджень21

РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 4. Елементний склад живих організмів. Хімічні елементи в живій і неживій природі26§ 5. Вода. Особливості молекули води. Роль води в життєдіяльності організмів31§ 6. Неорганічні речовини в клітині. Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів35Практична робота № 1. Визначення вмісту води у власному організмі38§ 7. Хімічний склад води. Контроль хімічного складу води та їжі людини39

ТЕМА 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 8. Структура та функції вуглеводів45§ 9. Структура і функції ліпідів52Лабораторна робота № 1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей58§ 10. Структура і функції білків59§ 11. Структура і функції ферментів, вітаміни, гормони, фактори росту, їх роль у життєдіяльності організмів65Лабораторна робота № 2. Вивчення властивостей ферментів70§ 12. Структура нуклеїнових кислот72§ 13. Функції нуклеїнових кислот78Практична робота 2. Розв’язання елементарних вправ із транскрипції та реплікації. Вправи на моделювання реплікації та транскрипції82Практична робота № 3*. Розв’язання елементарних вправ із молекулярної біології83§ 14. Єдність хімічного складу організмів83§ 15. Особливості використання окремих хімічних речовин, хімічний склад продуктів харчування87Практична робота № 4. Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо й оцінювання їх небезпеки90Практична робота № 5. Оцінювання продуктів харчування за їх хімічним складом90Тестова перевірка знань за розділом 192

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. КЛІТИНА

§ 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень96§ 17. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів101Лабораторна робота № 3. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів105§ 18. Клітинні мембрани. Транспортування речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини, його функції108Лабораторна робота № 4. Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин113§ 19. Ядро. Будова ядра. Функції ядра114Лабораторна робота № 5. Мікроскопічна й ультрамікроскопічна будова ядра117§ 20. Будова клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотичних клітин117

ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ

§ 21. Цитозоль (гіалоплазма), органели, включення121Лабораторна робота № 6. Рух цитоплазми в клітинах рослин124§ 22. Немембранні органели: цитоскелет. Клітинний центр. Рибосоми125§ 23. Синтез білків128Практична робота № 6. Розв’язання елементарних вправ із трансляції133§ 24. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі133Лабораторна робота № 7*. Вивчення будови одномембранних органел137§ 25. Мітохондрії та процес дихання138§ 26. Пластиди та процес фотосинтезу142Лабораторна робота № 8*. Вивчення будови двомембранних органел147

ТЕМА 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 27. Хромосоми. Каріотип149Лабораторна робота № 9. Будова хромосом153§ 28. Механізми відтворення і загибелі клітин. Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Мітоз154Лабораторна робота № 10. Мітотичний поділ клітин159§ 29. Мейоз160Практична робота № 7*. Порівняння мітозу й мейозу163§ 30. Обмін речовин та енергії у клітині164§ 31. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології167Тестова перевірка знань за розділом II171

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

§ 32. Віруси та їхня будова175§ 33. Життєві цикли вірусів179§ 34. Роль вірусів у природі й житті людини182§ 35. Пріони, їхня будова, життєві цикли186§ 36. Профілактика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та інших вірусних захворювань людини190

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

§ 37. Прокаріоти195§ 38. Роль бактерій у природі та в житті людини199Лабораторна робота № 11. Різноманітність бактерій, їх значення у природі та житті людини201§ 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини202§ 40. Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми. Організація колоній одноклітинними еукаріотами205

ТЕМА 3. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ВЗАЄМОДІЯ КЛІТИН. ТКАНИНИ

§ 41. Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Багатоклітинні організми без справжніх тканин212§ 42. Тканини. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами216§ 43. Будова і функції тканин тваринного організму219Лабораторна робота № 12. Будова тканин тваринного організму222§ 44. Будова і функції тканин рослинного організму224Лабораторна робота № 13. Будова тканин рослинного організму228§ 45. Гістотехнології. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя229§ 46. Органи багатоклітинних організмів232§ 47. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів236§ 48. Колонії багатоклітинних організмів239Тестова перевірка знань за розділом III243Алфавітний покажчик248

Учебник Биология 10 класс Таглина 2010

Підручник Біологія 10 клас Балан 2010 (стандарт, академічний рівень)
Підручник Біологія 10 клас Межжерін 2010 (профільний рівень)