Підручник Біологія 10 клас Балан 2010 (стандарт, академічний рівень)

Підручник Біологія 10 клас Балан 2010 (стандарт, академічний рівень)Назва: Біологія 10 клас / Биология 10 класс
Автор(и): Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Кількість сторінок: 294
Формат: pdf

 

 

Підручник Біологія 10 клас Балан 2010
Учебник Биология 10 класс Балан 2010

Анотація до Підручника Біологія 10 клас Балан 2010

Підручник знайомить учнів з досягненнями таких біологічних наук як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Розкриває загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації: молекулярному, клітинному, організмовому. Ці знання допоможуть краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу.

Зміст Підручника Біологія 10 клас Балан 2010

Дорогі десятикласники!

ВСТУП

§1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками
Нарис з історії розвитку біологічної науки
§2. Рівні організації життя
§3. Методи досліджень у біології. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства

РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЗМІВ

§4. Елементний склад організмів
§5. Роль неорганічних речовин в життєдіяльності організмів
§6. Функції води в життєдіяльності організмів
Практична робота №1. Визначення вмісту води у власному організмі (виконують учні академічного рівня навчання)

Тема 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§7. Органічні речовини живих істот. Ліпіди
§8. Вуглеводи: різноманітність, властивості та функції
§9. Білки: будова та властивості
§10. Функції білків
§11. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК. АТФ
§12. Будова, властивості та функції ДНК
§13. Біологічно активні речовини. Вітаміни, гормони, фактори росту
Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей
Лабораторна робота №2. Вивчення властивостей ферментів
Практична робота №2. Розв’язання елементарних задач із транскрипції та реплікації
Розв’язання елементарних задач із трансляції
Розв’язання елементарних задач із репарації
Практична робота №3. Ознайомлення з інструкціями з використання окремих медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки
Практична робота №4. Оцінка продуктів харчування за їхнім складом

РОЗДІЛ ІІ. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО

§14. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця організмів. Методи цитологічних досліджень
§15. Будова та функції клітинних мембран
§16. Надмембравні і підмембранні комплекси клітин
§17. Будова та функції ядра клітин еукаріотів. Нуклеоїд прокаріотів
§18. Особливості організації каріотипу різних організмів
Лабораторна робота №3. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів
Лабораторна робота №4. Спостереження явищ плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин (виковують учні академічного рівня навчання)
Лабораторна робота №5. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра (виконують учні академічного рівня навчання)

Тема 2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИН

§19. Цитоплазма. Клітинні включення
§20. Одномембранні органели
§21. Двомембранні органели: мітохондрії та пластиди
§22. Рибосоми. Органели руху. Клітинний центр
§23. Будова клітин прокаріотів. Гіпотези походження еукаріотів
Лабораторна робота №6. Вивчення будови одномембранних органел
Лабораторна робота №7. Вивчення будови двомембранних органел
Лабораторна робота №8. Рух цитоплазми в клітинах рослин

Тема 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§24. Клітинний цикл. Мітоз
§25. Мейоз
§26. Загальна характеристика обміну речовин і перетворення енергії в клітинах
§27. Пластичний обмін. Біосинтез білків і нуклеїнових кислот
§28. Хемосинтез і фотосинтез
§29. Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій
Лабораторна робота №9. Будова хромосом
Лабораторна робота №10. Мітотичний поділ клітин
Практична робота № 5. Порівняння мітозу і мейозу (виконують учні академічного рівня навчання)
Практична робота №6. Розв’язання елементарних задач із трансляції (виконують учні академічного рівня навчання)

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

§30. Будова, хімічний склад і властивості вірусів
§31. Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу і клітини
§32. Роль вірусів у природі та житті людини. Вірусні інфекції людини і тварин
§33. Профілактика та лікування вірусних інфекцій
§34. Віроїди і пріони

Тема 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

§35. Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотичиих організмів
§36. Роль прокаріотів у природі та житті людини
§37. Особливості організації одноклітинних еухаріотів
§38. Особливості процесів життєдіяльності одноклітинних еукаріотів
§39. Роль протистів у природі та господарстві
Практична робота №6. Порівняння симптомів захворювань, які спричиняють віруси і бактерії

Тема 3. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

§40. Багатоклітинні еукаріоти
§41. Тканини рослин
§42. Тканини людини та тварин. Гістотехнологія
§43. Органи та системи органів
§44. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
Узагальнення
Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного та організмового рівнів життя
Лабораторна робота №11. Будова тканин рослин
Лабораторна робота №12. Будова тканин тварин
Короткий словник термінів і понять

Учебник Биология 10 класс Балан 2010

Підручник Хімія 10 клас Попель 2010 (академічний рівень)
Підручник Біологія 10 клас Тагліна 2010 (стандарт, академічний рівень)