Підручник Алгебра 10 клас Нелін 2018 (профільний рівень)

Назва: Алгебра 10 клас (нова програма)/ Алгебра 10 класс (новая программа)
Автор(и): Нелін Є.П.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 272
Формат: pdf

 

 

Підручник Алгебра 10 клас Нелін 2018 (профільний рівень)
Учебник Алгебра 10 клас Нелин 2018 (профильный уровень)

Зміст Підручника Алгебра 10 клас Нелін 2018 (профільний рівень)

Як користуватися підручником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності
§ 1. Множини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 2. Функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 3. Рівняння і нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§ 4. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь . . 41
§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей із двома змінними . . . . . . . . . . . 45
§ 6. Метод математичної індукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними . . . . . . . . . . . . . . . 50
§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля . . . . . . . . . . . . . . . 58
§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Розділ 2. Степенева функція
§ 10. Корінь n-го степеня та його властивості.
Функція y xn = та її графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 11. Ірраціональні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
§ 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція,
її властивості та графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
§ 13. Ірраціональні нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 14. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей
із параметрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Розділ 3. Тригонометричні функції
§ 15. Радіанна міра кутів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
§ 16. Тригонометричні функції кута і числового аргумента . . . . . . . . 102
§ 17. Властивості тригонометричних функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 18. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса
та їх властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 19. Співвідношення між тригонометричними функціями
одного аргумента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
§ 20. Формули додавання та наслідки з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
§ 21. Формули потрійного та половинного аргументів.
Вираження тригонометричних функцій через тангенсполовинного аргумента .  135
Розділ 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
§ 22. Обернені тригонометричні функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
§ 23. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь . . . . . . 150
§ 24. Розв’язування тригонометричних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
§ 25. Системи тригонометричних рівнянь. Складніші
тригонометричні рівняння та їх системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 26. Тригонометричні рівняння з параметрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
§ 27. Розв’язування тригонометричних нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . 176
Розділ 5. Границя та неперервність функції.
Похідна та її застосування
§ 28. Поняття границі функції в точці та неперервності функції . . . . 184
§ 29. Основні властивості границі функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
§ 30. Асимптоти графіка функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
§ 31. Поняття похідної, її фізичний і геометричний зміст . . . . . . . . . 200
§ 32. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції . . . . 211
§ 33. Похідні елементарних функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
§ 34. Застосування похідної до дослідження функцій . . . . . . . . . . . . . 221
§ 35. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття
опуклості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
§ 36. Застосування похідної до розв’язування рівнянь
і нерівностей та доведення нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
§ 37. Застосування похідної до розв’язування завдань
із параметрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Відповіді до вправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Учебник Алгебра 10 клас Нелин 2018 (профильный уровень)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Алгебра 10 клас Бевз 2018 (профільний рівень)
Підручник Геометрія 10 клас Істер 2018 (профільний рівень)