Підручник Алгебра 10 клас Бевз 2018 (профільний рівень)

Підручник Алгебра 10 клас Бевз 2018 (профільний рівень)Назва: Алгебра 10 клас (нова програма)/ Алгебра 10 класс (новая программа)
Автор(и): Бевз Г. П., Бевз В. Г.
Рік видання: 2018
Мова: Українська
Видавництво: Освіта
Кількість сторінок: 336
Формат: pdf

 

 

Підручник Алгебра 10 клас Бевз 2018 (профільний рівень)
Учебник Алгебра 10 клас Бевз 2018 (профильный уровень)

Зміст Підручника Алгебра і початок аналізу 10 клас Бевз 2018 (профільний рівень)

Розділ 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
§ 1. Множини та операції над ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
§ 2. Числові функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
§ 3. Властивості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
§ 4. Ділення многочленів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
§ 5. Метод інтервалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
§ 6. Задачі з параметрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
§ 7. Математична індукція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Скарбничка досягнень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання №1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Типові завдання до контрольної роботи №1 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Розділ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ
§ 8. Корені n-го степеня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
§ 9. Функція y = n x та її графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
§ 10. Ірраціональні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
§ 11. Ірраціональні нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
§ 12. Степені з раціональними показниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
§ 13. Степеневі функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Скарбничка досягнень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Типові завдання до контрольної роботи № 2 . . . . . . . . . . . . . . .129
Розділ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
§ 14. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
§ 15. Тригонометричні функції числових аргументів . . . . . . . . . . . . . .140
§ 16. Основні тригонометричні формули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
§ 17. Формули зведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
§ 18 Властивості та графіки тригонометричних функцій . . . . . . . . . .163
§ 19. Формули додавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
§ 20. Формули подвійного і половинного аргументів . . . . . . . . . . . . . .184
§ 21. Формули суми і різниці тригонометричних функцій . . . . . . . . .193
Скарбничка досягнень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Типові завдання до контрольної роботи № 3 . . . . . . . . . . . . . . .203
Розділ 4. ТРИГО НОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
§ 22. Обернені тригонометричні функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
§ 23. Найпростіші тригонометричні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
§ 24. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь . . . .226
§ 25. Найпростіші тригонометричні нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Скарбничка досягнень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Типові завдання до контрольної роботи № 4 . . . . . . . . . . . . . . .247
Розділ 5. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ.
ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 26. Границя і неперервність функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
§ 27. Асимптоти функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
§ 28. Дотична до графіка функції і похідна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
§ 29. Техніка диференціювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
§ 30. Похідні тригонометричних функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
§ 31. Похідна складеної функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
§ 32. Зростання і спадання функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
§ 33. Екстремуми функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
§ 34. Найбільше і найменше значення функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
§ 35. Застосування другої похідної до дослідження функцій
та побудови їх графіків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
§ 36. Похідна як швидкість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Скарбничка досягнень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Типові завдання до контрольної роботи № 5 . . . . . . . . . . . . . . .328
Відповіді та вказівки до задач і вправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

Учебник Алгебра 10 клас Бевз 2018 (профильный уровень)

Нова програма 2018 / Новая программа 2018

Підручник Iнформатика 10 клас Морзе 2018 (рівень стандарту)
Підручник Алгебра 10 клас Нелін 2018 (профільний рівень)