Підручник Географія 10 клас Пестушко 2010 (стандарт, академічний рівень)

Підручник Географія 10 клас Пестушко 2010 (стандарт, академічний рівень)Назва: Географія 10 клас / География 10 класс
Автор(и): Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Кількість сторінок: 307
Формат: pdf

 

 

Підручник Географія 10 клас Пестушко 2010
Учебник География 10 класс Пестушко 2010

Анотація до Підручника Географія 10 клас Пестушко 2010

У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й особливості розвитку регіонів і країн світу. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять.

Зміст Підручника Географія 10 клас Пестушко 2010

Шановні друзі!

ВСТУП

§ 1. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела економічних знань.
§ 2. Методи досліджень соціально-економічної географії.
Видатні економгеографії світу

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

Тема 1. Політична карта світу

§ 3. Політична карта світу
§ 4. Форми адміністративно-територіального устрою і державного правління
§ 5. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав
§ 6. Міжнародні організації

Тема 2. Населення світу

§ 7. Кількість населення. Природний і механічний рух. Статево-віковий склад населення
§ 8. Розміщення населення. Міське і сільське населення
§ 9. Етнічний, мовний і релігійний склад населення
§10. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси

§11. Географічне середовище. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість
§12. Мінеральні ресурси
§13. Земельні, лісові, водні ресурси
§14. Ресурси Світового океану, рекреаційні ресурси

Тема 4. Світове господарство

§15. Сучасне світове господарство
§ 16. Науково-технічна революція і світове господарство
§17. Промисловість світу: енергетика, металургія, машинобудування
§ 18. Промисловість світу: хімічна, лісова, деревообробна, легка, харчова
§19. Світове сільське господарство
§ 20. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Тема 5. Глобальні проблеми людства

§21. Глобальні проблеми людства
§ 22. Екологічні проблеми

Розділ 2. РЕГІОНИ І КРАЇНИ СВІТУ

Тема 1. Країни Європи

§ 23. Загальна характеристика Європи
§ 24. Європейські субрегіони. Західна Європа
§ 25. Федеративна Республіка Німеччини
§ 26. Велика Британія
§ 27. Франція
§ 28. Північна і Південна Європа
§ 29. Італія
§ 30. Східна і Центральна Європа
§ 31. Країни – сусіди України: Росія, Білорусь
§ 32. Країни – сусіди України: Польща, Словаччина
§ 33. Країни – сусіди України: Угорщина, Румунія, Молдова

Тема 2. Країни Азії

§ 34. Загальна характеристика Азії
§ 35. Субрегіони Азії. Східна і Південно-Східна Азія
§ 36. Японія
§ 37. Китай
§ 38. Південно-Західна і Південна Азія
§ 39. Індія

Тема 3. Країни Північної Америки

§ 40. Загальна характеристика Північної Америки
§41. США: загальна характеристика країни
§ 42. США: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості
§ 43. Канада

Тема 4. Країни Латинської Америки

§ 44. Географічне положення. Політична карта. Природні умови і ресурси. Населення
§ 45. Господарство, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність

Тема 5. Країни Африки, Австралія та Океанія

§ 46. Африка. Загальна характеристика
§47. Субрегіони і країни Африки
§ 48. Австралія
§ 49. Океанія
§ 50. Всесвітні економічні відносини
Короткий словник термінів і понять
ДОДАТКИ

Учебник География 10 класс Пестушко 2010

Підручник Німецька мова 10 клас Сотникова 2010
Підручник Географія 10 клас Паламарчук 2010 (профільний рівень)